Help de Beginning of Wisdom school in Charkov

Uw hulp gevraagd

Door de oorlogssituatie is er een enorm probleem ontstaan voor de Beginning of Wisdom school omdat salarissen niet meer uitbetaald kunnen worden en de school ook moeite heeft met de andere financiële verplichting. 

De Beginning of Wisdom school, is de enige christelijke school in Charkov, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners. Temidden van zo’n 200 staatsscholen en 33 prive scholen verzorgt deze school christelijk onderwijs in zo’n 11 groepen.

De school is opgericht in 1999. Er werken ongeveer 25 leerkrachten die het onderwijs geven aan zo’n 250 studenten waarvan bijna 150 voltijds studenten. Vanwege  oorlogssituatie komen de studenten niet meer fysiek naar school. Daar Charkov een van de frontline steden in de huidige oorlog is zijn veel gezinnen hun inkomen kwijt en mist de school zo’n 50% van haar inkomsten.

Hieronder kunt u kijken naar de oproep van Aleksander Vyalov, dominee en oprichter van de school. In deze video doet hij een dringende oproep voor gebed en financiële ondersteuning.

Vanuit onze stichting dragen we bij in het ledigen van de financiële nood van onze broeder. Draagt u ook bij aan het in stand houden van christelijk onderwijs in deze miljoenen stad.

Aleksander Vyalov geeft een aantal belangrijke redenen waarom deze school moet blijven:

  • Kans om een heilzame leeromgeving te ontwikkelen en christelijke waarden te implementeren in de mentaliteit en levensstijl van leerlingen en ouders in naoorlogse tijden.
  • Aanzienlijke ondersteuning van het schoolonderwijssysteem in Charkov en hulp aan ouders bij het opvoeden van hun kinderen tegen de achtergrond van de situatie met scholen die zijn verwoest door de oorlogsacties.

Klik hieronder of scan de QR-code in voor uw gift.  En vergeet ook deze situatie niet in uw gebed.

Bankrekening: NL96ABNA0511674414 of Girorekening NL50INGB0002320136 beide t.n.v. Stichting OGO te Hendrik Ido Ambacht onder vermelding van Hulpactie School Charkov

of hier klikken.

Mocht u na het lezen en zien van dit bericht in uw kerkelijke gemeente of op uw school een actie willen houden, neem dan contact met ons op via voorlichting@stichting-ogo.nl