Conferentie Eigenaarschap in ontwikkeling

5 januari 2018

OGO is lid van het Christelijk Platvorm voor Oost-Europa (CPOE) en heeft onlangs deelgenomen aan een CPOE-conferentie in Cluj (Roemenië). De deelnemers kwamen uit West- en Oost-Europa. Het was leerzaam en inspirerend om samen na te denken over christelijk dienstbetoon in Oost-Europa.

Ontwikkeling

We waren aangenaam verrast dat onze Oost-Europese sprekers ons zelf vertelden hoe zij de ontwikkelingen in de samenwerking hebben beleefd. Van noodhulp naar structule hulp. Op het gebied van onderwijs: van het sturen van tafels en stoelen naar het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor vernieuwend christelijk onderwijs.

Christelijke visie

Het was indringend om te horen, hoe sterk de mentaliteit in Oost-Europa is beïnvloed door het orthodoxe denken, waarin het geloof los staat van het dagelijkse leven. Onze partners vinden dat deze mentaliteit veranderd moet worden en dat kan via christelijke organisaties, zoals de kerken. Onze partners weten zich geroepen tot horizontaal dienstbetoon vanuit de verticale relatie, wanneer zij dicht bij de Heere leven.

Spanningen

Als er dan in de praktijk bij samenwerking spanningen voorkomen, komt dat vaak door cultuurverschillen. Als bijvoorbeeld het beheer van projecten wordt overgedragen, dan stellen de West-Europese partners altijd de eis om een bestuur van meerdere personen in te stellen. Oost-Europeanen zijn hiërarchisch ingesteld en denken bij het besturen bijna automatisch aan één leider. Een team van bestuurders dat een gezamenlijke beslissing neemt, dat is voor hen onbestaanbaar. Dat was voor ons een les! Ook werd opgemerkt dat in Oost-Europa de rapportage vaak met tegenzin wordt gedaan. Toch is een goede rapportage bijzonder nuttig, omat het inzicht geeft in de ontwikkeling van het eigen werk en dan kan het als een vliegwiel voor de ontwikkeling gaan werken. Wij vonden samen dat het rapporteren dus in deze positieve zin moet worden benut en dat het niet alleen als een externe verplichting moet worden gezien.

Conclusie

Tenslotte waren we het erover eens dat het ontwikkelen van het eigenaarschap tijd kost en dat wederzijds respect daarbij een belangrijke rol speelt. Laten we daarvoor biddend blijven waken! De conferentie werd afgesloten met het stellen van vragen aan de sprekers.

Paneldiscussie op de conferentie


Terug naar het nieuwsoverzicht