Even voorstellen... Arie Deelen

26 januari 2018

Mijn naam is Arie Deelen en sinds kort ben ik bestuurslid van stichting OGO. Na bijna 10 jaar met ons gezin in Roemenië te hebben gewoond, hebben wij besloten terug te keren naar Nederland in verband met het onderwijs voor onze kinderen.

In de achterliggende jaren heeft stichting OGO in Roemenië veel projecten opgezet. Tijdens de besprekingen met bestuursleden en ontmoetingen met leerkrachten kwam iedere keer naar voren hoe waardevol het is om met elkaar na te denken over het verbindende en cultuuroverstijgende thema: de identiteit van het christelijk onderwijs.

Elke keer ben ik weer verwonderd als ik zie dat leerkrachten bewust kiezen om te midden van een seculiere omgeving keuzes maken, waarin zij het onderwijs een extra dimensie geven door hun christelijke levenshouding. Dat plaatst ook ons voor de spiegel en laat zien dat we ondanks cultuurverschillen van elkaar kunnen leren.

Het is ook een zoektocht om passende antwoorden te vinden op vragen vanuit een cultuur en onderwijssysteem wat niet gelijk is aan Nederland. Doordat stichting OGO al jaren actief is in Roemenië, is het mooi om te merken dat er een vertrouwensband is ontstaan. Dit is een bemoediging om ons in te blijven zetten voor het onderwijs in Oost-Europa!


Terug naar het nieuwsoverzicht