Een nieuwe ambassadeur in Oekraine

8 februari 2018

Oekraïne heeft onlangs een nieuwe ambassadeur benoemd in ons land. Het is Mr. Vsevolod Chentsov. 

Om goed te weten wat er tussen Nederland en Oekraïne speelt, waren op 15 november alle organisaties uitgenodigd, die in de Oekraïne actief zijn. Er waren een tiental organisaties aanwezig, waaronder wijzelf als OGO-bestuur. 

We hebben een goed gesprek gehad met de ambassadeur. Hij was erg geïnteresseerd in onze contacten met scholen en bleek goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs in zijn land en van de problemen die zich daarbij voordoen.

We hebben ook met hem gesproken over de problemen waar wij tegen aanlopen met de activiteiten van christelijke scholen. Dat is niet alleen het gebrek aan financiële middelen vanuit de overheid, maar ook de strakke regelgeving die het werken aan noodzakelijke veranderingen bemoeilijkt.

De heer Chentsov bleek een open oor te hebben voor onze problemen en gaf aan onze activiteiten erg belangrijk te vinden om te helpen het onderwijs in zijn land te verbeteren. 

Voor de voortgang van het werk in Oost-Europese landen is het belangrijk om goed contact te onderhouden met de overheid. Dat contact loopt meestal via de ambassades. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het verkrijgen van vergunningen of helpen om medewerking te krijgen van de plaatselijke overheid voor het uitvoeren van de projecten. Daarom is het belangrijk dat de ambassadeurs ons kennen en van ons werk op de hoogte zijn.


Terug naar het nieuwsoverzicht