Nieuwe christelijke kleuterschool in Roemenie-2

28 mei 2018

Zoals onlangs al vermeld in een ander nieuwsbericht heeft de eerste steenlegging van de nieuwe christelijke school in Pasareni (Roemenië) plaatsgevonden op 17 maart 2018. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de werkzaamheden afgerond kunnen worden. Nu wat meer over deze school: 

Het is de bedoeling om te starten met drie kleutergroepen. Ook kinderen uit de omgeving zijn welkom op de nieuwe kleuterschool. Naast onderwijs, zal er ook dagopvang worden aangeboden aan kinderen.

Tekening van de nieuwe school

Het belangrijkste doel van de kleuterschool is, dat er straks christelijk onderwijs gegeven kan worden aan kinderen uit de wijde omgeving. De plaatselijke predikant Koncz László Ferenc (die namens de plaatselijke kerkelijke gemeente nauw betrokken is bij het project) ontleent tijdens de lange voorbereidingsperiode veel kracht uit de tekst in Markus 10:14 waar Jezus zegt: 'Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.' We mogen weten dat Hij de getrouwe is, die ons tot hiertoe heeft geholpen. Straks hebben we het voorrecht om de kinderen in vrijheid te mogen onderwijzen vanuit de Bijbel en een voorbeeld te zijn voor de kinderen als het gaat om een christelijke levenswandel. De predikant hoopt dat de school zich daarmee op een positieve wijze zal onderscheiden ten opzichte van de staatsscholen in de omgeving.

De leerkrachten zullen hierbij een grote rol spelen, omdat zij doordrongen zijn van het feit wat de meerwaarde is van christelijk onderwijs.

Daarnaast zal de school ook een ontmoetingsplek worden voor ouders. Ook zal de samenwerking met de plaatselijke Hongaars Gereformeerde Kerk een grote rol gaan spelen. Naast de waarden van het christelijk onderwijs is ook de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk.

Stichting OGO is blij om dit project daarin ook inhoudelijk te kunnen ondersteunen!

 

 


Terug naar het nieuwsoverzicht