Luther en Calvijn in een Hongaarse school

1 augustus 2017

Het beroepencollege

Drie jaar geleden is het beroepsonderwijs op Bijbelse grondslag opgericht. Dit beroepencollege is een onderdeel van de Hongaars Christelijke school in het Roemeense Cluj. Niemand had verwacht dat het aantal leerlingen zo explosief zou groeien naar 231! De opleidingen die er o.a. zijn, zijn elektricien, houtbewerker, loodgieter, kok en lichaamsverzorger. 

Christelijke scholen in Roemenie

De school doet wat een christelijke school behoort te doen: goede kwaliteit leveren! Het bedrijfsleven ontvangt graag leerlingen van deze school voor een stage. Bijna al deze leerlingen krijgen later een baan omdat ze op zo'n goede school hebben gezeten.

Voorlopig zal dit beroepencollege de enige Hongaars christelijke school van dit soort zijn. Het is met een corrupte Roemeense overheid moeilijk om een christelijke school te stichten. Inmiddels is er wel op verchillende plekken een doorlopende leerlijn van christelijk kleuteronderwijs tot en met voortgezet onderwijs. De financiering is ook sterk verbeterd. Anderzijds moeten de mensen ook heel alert blijven. De staat die eerst schoolgebouwen aan de kerk gegeven heeft, is nu bezig om ze weer terug te vorderen. Dit is al op twee plaatsen gelukt. Uitbreiding met nieuwe scholen zit er niet meer in. Het zal meer gaan om het onderhoud van wat ze al hebben.Financieel moet men op de kleintjes letten en kunnen ze OGO-hulp goed gebruiken.

Reformatieherdenking

Indrukwekkend vonden we de Reformatieherdenking. Op 20 panelen is een prachtige tentoonstelling ingericht. Foto's en teksten over de invloed van Luhter en Calvijn in Hongarije en het tegenwoordige Roemenie. Het is een reizende tentoonstelling. Hij gaat langs alle scholen zodat alle leerlingen hem kunnen zien. De Bijbel ging bij Luther weer open. Het Woord ging spreken en dat kan nu nog! Ondanks alle onderdrukking in de afgelopen eeuwen. Het is waar wat er staat op het wapen van de kerk: "Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Rom.8:31)


Terug naar het nieuwsoverzicht