Jubileumproject Satu Mare

In de stad Satu Mare (Roemenië) heeft de Hongaars Gereformeerde Kerk vijf wijkgemeenten. Gezamenlijk zorgen die voor een christelijke scholengemeenschap. Dat doen zij door ouders sterk te stimuleren hun kinderen daar naar school te sturen. Het resultaat is een goed lopende scholengemeenschap voor ongeveer 670 kinderen, in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar.

 

Toen deze school na de Wende werd teruggeven aan de kerk, heeft zij kans gezien om ook kleuter- en basisonderwijs aan zich te verbinden. De leerkrachten hebben nu aan OGO gevraagd om hulp bij de invulling van dit onderwijs*). Zij zijn sterk gemotiveerd maar merken dat het voor veel kinderen erg moeilijk is om de kern van het Evangelie te vatten. Veel kinderen komen uit arme, gebroken gezinnen.

 

De leerkrachten in Satu Mare vragen aan OGO

 • Hoe kunnen wij als scholengemeenschap de christelijke identiteit nog beter uitdragen naar onze leerlingen? 
 • Wat zouden voor ons de essenties van christelijk onderwijs moeten zijn?
 • Hoe moeten wij nieuwe methodes waarbij de nadruk ligt op interactie gebruiken?
 • Hoe kunnen wij de samenwerking tussen bestuurders, leerkrachten en ouders verbeteren?

 

Hoe gaat OGO direct helpen?

 1. Binnenkort komen vijf leerkrachten en enkele managers een midweek naar Nederland om intensief kennis te maken met ons christelijk kleuteronderwijs. Bij deze studiereis willen zij ervaren hoe wij dagelijks waken over de christelijke identiteit. Kosten: € 1000
 2. OGO zal daarnaast de vertaling en het drukwerk financieren van een christelijke kinderbijbel die bij het kleuteronderwijs kan worden gebruikt. Kosten: € 3000
 3. OGO wil hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen.
 4. OGO zorgt ervoor dat deze kinderen twee maal per week een warme maaltijd krijgen. Kosten: € 240 per kind voor een school jaar.
 5. OGO betaalt samen met de kerk de ouderbijdrage van deze kinderen Kosten: € 590 per kind per schooljaar.

 

Door te laten zien dat zij een echte ‘community’ is, wil de scholengemeenschap in Satu Mare haar christelijke identiteit uitstralen. Door de hulp van OGO kan zij laten zien dat ook minderbedeelden hartelijk welkom zijn! Dit is een uniek gebaar in dit gebied.

 

Helpt u mee?

Dat kan door een gift voor dit jubileumproject. Groot of klein. Bijvoorbeeld voor:

 • De verspreiding van een christelijke kleuterbijbel.
 • Warme maaltijden. Als U € 24 aan ons overmaakt zorgt U voor een warme maaltijd voor een arm kind (een maand lang, 2x/week)

NL50 INGB 0002 3201 36 stichting OGO, vermeld daarbij voor Satu Mare

 

Tip! De school in Satu Mare wil ook graag dat er een uitwisseling van leerkrachten met onze reformatorische scholen gaat plaatsvinden. Dat zou een volgende stap kunnen zijn. Is dat iets voor uw school?

*) OGO werkt bij dit project samen met de Stichting HOE