Home

 

Welkom

Fijn dat u de moeite neemt om onze website te bezoeken. Stichting OGO is in 1993 opgericht om materiële en onderwijsinhoudelijke steun te geven aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa. Wij doen dat samen met de christelijke partners in Oost-Europa. Daarnaast onderhouden we, op onderwijsgebied, intensieve kontakten met gelijkgezinde Nederlandse hulpverleningsorganisaties die actief zijn in Oost-Europa. 

 

Nieuwsbrief 

Onze nieuwsbrief van het eerste kwartaal is weer verschenen met een verslag uit Roemenië, een foto-artikel over twee van onze partnerscholen en een terugblik op een tweetal acties voor de Oekraïne. Hieronde de link naar onze nieuwsbrief. 

Klik hier.

 

Jaarverslag 2022 en 2023

Het jaarverslag van onze stichting over het boekjaar 2022 en 2023 is beschikbaar. U kunt het hier vinden. Voor vragen over het verslag kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Help scholen in nood

Christelijke scholen in Oost-Europa hebben het moeilijk. Stichting Ondersteuning Gereformeerd onderwijs in Oost-Europa, OGO, helpt veel scholen in hun voortbestaan door middel van financiële hulp, materiële hulp, kennisoverdracht en christelijke leermiddelen.

Stichting OGO helpt bij:

  • Onderwijs voor kinderen met downsyndroom
  • Opbouw van kleuterscholen
  • Opleiden van christelijke leerkrachten
  • Ontwikkelen van christelijk lesmateriaal
  • Verspreiden van Bijbels en christelijke boeken

Helpt u ook?

Maak uw bijdrage over op rekening NL50 INGB 0002 3201 36 t.n.v. Stichting OGO te Hendrik Ido Ambacht. Ook kunt u contact opnemen met onze voorlichters via voorlichting@stichting-ogo.nl.

Kijk ook op onze facebook-pagina