Bestuur

Het bestuur van Stichting OGO bestaat uit tien personen.

  • Dr. D. van der Hoek, voorzitter
  • N.A. van de Breevaart, penningmeester
  • Drs. N.J. Teerds, secretaris
  • Drs. D. van Meeuwen
  • J.B. Roodbeen
  • J. Ligtenberg
  • A.R. Deelen
  • D. van den Noort

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Overzicht van de jaarverslagen

Overzicht van de beleidsplannen

Overzicht van de begroting van het lopende jaar

Statuten van OGO

Contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichting-ogo.nl.