Bestuur

Het bestuur van Stichting OGO bestaat uit tien personen.

  • N.A. van de Breevaart,voorzitter
  • Drs. N.J. Teerds, secretaris
  • M. Zandee, penningmeester
  • D. van den Noort
  • Drs. D. van Meeuwen
  • J. Ligtenberg
  • J. Troost
  • J.B. Roodbeen, webmaster

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Vacature

Door een wisseling in het bestuur van Stichting OGO is het bestuur op zoek naar een enthousiaste, hands-on PENNINGMEESTER die ons bestuur wil komen versterken! Kllik hier voor de vacature

Overzicht van de jaarverslagen

Overzicht van de beleidsplannen

Overzicht van de begroting van het lopende jaar

Statuten van OGO

Contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichting-ogo.nl.